Politica de confidențialitate site web

 

Versiune din: <data ultimei actualizări>

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe <site>. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea <site> de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

<site> utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând <link Politica de cookie-uri>.

Informații generale despre <Operator>//Cine suntem?

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru <>, cu sediul în str. <>, nr. <>, sector/județ, România, în calitate de operator de date cu caracter personal sau Noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, <>.

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de <Operator>

Dacă ești client al <site>, <Operatorul> prelucrează datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizezi <site-ul>, de exemplu [comportamentul/preferințele/obișnuințele tale în cadrul <site>], precum și orice alte categorii sau tipuri de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin <site> sau în orice alt mod care ar putea rezulta din utilizarea <site>.

Când te conectezi în <site> cu un cont pe care îl deții deja pe platformele online Google sau Facebook de exemplu, <Operator> poate prelucra date publice de profil afișate de platformele respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

Când alegi să îți creezi un cont de utilizator doar înaintea finalizării comenzii unui produs disponibil pe <site>, ți se solicită adresa de e-mail în baza căreia îți vom crea un cont în mod automat. Dacă nu finalizezi comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu sunt stocate de <Operator>, iar contul anterior generat este șters în mod automat.

Dacă ești vizitator al <site>, <Operator> prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în pe parcursul utilizării <site>, precum date introduse în formulare sau casete de abonare.

Dacă ești persoană de contact a unui partener al nostru, prelucrăm  datele tale de contact (nume și prenume, adresă de e-mail și telefon) în legătură cu relația contractuală existentă.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor

Scop Temei
Utilizator al <site>
Desfășurarea relației contractuale dintre tine și <site> sau furnizarea serviciilor și produselor noastre, și anume pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe <site>, informarea tale privind stadiul comenzii, remedierea plângerilor și reclamațiilor, returnarea după caz a produselor comandate etc. Prelucrarea are la bază contractul încheiat între tine și <Operator>, definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și <Operator>.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin <Operator> în contextul serviciilor prestate prin intermediul <site>, inclusiv obligații fiscale sau de arhivare. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea <Operator> de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de oferi serviciile așteptate de tine prin <site>.
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) referitor la produsele și serviciile oferite de <Operator> prin intermediul <site>.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul <site>.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii „Sunt de acord să primesc comunicări comerciale”, sau ulterior în secțiunea Contul meu.

Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale sau poți oricând să te dezabonezi prin accesarea secțiunii Contul meu din <site>.

Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a <site>, realizarea de profiluri de preferințe de consum sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe <site>. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al <Operator> de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe <site>. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciilor oferite prin intermediul <site>.
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor Operatorului.
Vizitator al <site>
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) referitor la produsele și serviciile oferite de <Operator> prin intermediul <site>.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul <site>.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii „Sunt de acord să primesc comunicări comerciale”, sau ulterior în secțiunea Contul meu.

Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale sau poți oricând să te dezabonezi prin accesarea secțiunii Contul meu din <site>.

Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înainte de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de <site>.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al <Operator> de a asigura funcționarea corectă a <site>, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor <site>, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul <site>.

Persoană de contact al Partenerului <Operator>
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre <Operator> și Partener/potențial Partener. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al <Operator> de iniția și desfășura relațiile contractuale in contextul oferirii serviciilor pe <site>. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul <site>.
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor Operatorului.

 

Durata prelucrării datelor

<Operator> prelucrează datele tale  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale <Operator>, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin <Operator>  (de exemplu, pentru documentele financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent).

Dacă ești client și îți exerciți dreptul de ștergere a contului de utilizator, prin utilizarea funcționalității Ștergere cont din secțiunea Contul meu, <Operator> va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona și a șterge datele aferente contului tău, mai puțin acele date asociate cu o obligație legală a noastră. Dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje tip sms cu informări comerciale. Ștergerea contului nu este un proces automat, necesitând o validare umană. De asemenea, dacă dorești ștergerea contului tău când pe acest cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea celei mai recente comenzi.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, <Operator> va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de <Operator> pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai <Operator>, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, <Operator> poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină <Operator> în oferirea de servicii prin <site>, precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

  • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea <site> și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
  • Administrarea comercială și tehnică a <site>, de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe <site>
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică și comercială, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.
  • Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile
  • Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării tale la campanii promoționale prin intermediul <site>
  • Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Parteneri ai noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către <Operator> pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul <site>, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de <Operator> pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa <contactsite@<Operator.com/ro>. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la DPO_Operator@Operator.com/ro